شما اینجا هستید: گالری تصاویر \ عایق کاری \  استخر، مخازن و بام

آب بندی استخر با ملات پلیمری

آب بندی استخر با ملات پلیمری (11)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (10)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (9)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (8)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (7)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (6)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (5)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (4)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (3)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (2)

آوریل 6, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (1)

آوریل 6, 2020

آب بندی آشپزخانه رستوران

آب بندی آشپزخانه رستوران (5)

آوریل 5, 2020

آب بندی آشپزخانه رستوران (4)

آوریل 5, 2020

آب بندی آشپزخانه رستوران (3)

آوریل 5, 2020

آب بندی آشپزخانه رستوران (2)

آوریل 5, 2020

آب بندی آشپزخانه رستوران (1)

آوریل 5, 2020

عایق کاری بام

(1) عایق کاری بام

آوریل 5, 2020

(2) عایق کاری بام

آوریل 2, 2020

(3) عایق کاری بام

آوریل 2, 2020

(4) عایق کاری بام

آوریل 2, 2020

آب بندی استخر بدون تخریب سطح

آب بندی استخر بدون تخریب سطح (8)

آوریل 13, 2020

آب بندی استخر بدون تخریب سطح (7)

آوریل 13, 2020

آب بندی استخر بدون تخریب سطح (6)

آوریل 13, 2020

آب بندی استخر بدون تخریب سطح (5)

آوریل 13, 2020

آب بندی استخر بدون تخریب سطح (4)

آوریل 13, 2020

آب بندی استخر بدون تخریب سطح (3)

آوریل 13, 2020

آب بندی استخر بدون تخریب سطح (2)

آوریل 13, 2020

آب بندی استخر بدون تخریب سطح (1)

آوریل 13, 2020

آب بندی دریاچه مصنوعی

آب بندی دریاچه مصنوعی (5)

آوریل 13, 2020

آب بندی دریاچه مصنوعی (4)

آوریل 13, 2020

آب بندی دریاچه مصنوعی (3)

آوریل 13, 2020

آب بندی دریاچه مصنوعی (2)

آوریل 13, 2020

آب بندی دریاچه مصنوعی (1)

آوریل 13, 2020

آب بندی ترک استخر

آب بندی ترک استخر (9)

آوریل 14, 2020

آب بندی ترک استخر (8)

آوریل 14, 2020

آب بندی ترک استخر (7)

آوریل 14, 2020

آب بندی ترک استخر (6)

آوریل 14, 2020

آب بندی ترک استخر (5)

آوریل 14, 2020

آب بندی ترک استخر (4)

آوریل 14, 2020

آب بندی ترک استخر (3)

آوریل 14, 2020

آب بندی ترک استخر (2)

آوریل 14, 2020

آب بندی ترک استخر (1)

آوریل 14, 2020

آب بندی و رنگ آمیزی همزمان استخر

آب بندی و رنگ آمیزی همزمان استخر (3)

آوریل 14, 2020

آب بندی و رنگ آمیزی همزمان استخر (2)

آوریل 14, 2020

آب بندی و رنگ آمیزی همزمان استخر (1)

آوریل 14, 2020

آب بندی المان های خاص سازه ای

آب بندی المان های خاص سازه ای (4)

آوریل 15, 2020

آب بندی المان های خاص سازه ای (3)

آوریل 15, 2020

آب بندی المان های خاص سازه ای (2)

آوریل 15, 2020

آب بندی المان های خاص سازه ای (1)

آوریل 15, 2020

آب بندی ترک استخر

آب بندی ترک استخر (2)

آوریل 15, 2020

آب بندی ترک استخر (1)

آوریل 15, 2020

آب بندی مخزن بتنی آب

آب بندی مخزن بتنی آب (5)

آوریل 17, 2020

آب بندی مخزن بتنی آب (4)

آوریل 17, 2020

آب بندی مخزن بتنی آب (3)

آوریل 17, 2020

آب بندی مخزن بتنی آب (2)

آوریل 17, 2020

آب بندی مخزن بتنی آب (1)

آوریل 17, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری

آب بندی استخر با ملات پلیمری (3)

آوریل 17, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (2)

آوریل 17, 2020

آب بندی استخر با ملات پلیمری (1)

آوریل 17, 2020

آب بندی استخر بلوکی

آب بندی استخر بلوکی (3)

آوریل 17, 2020

آب بندی استخر بلوکی (2)

آوریل 17, 2020

آب بندی استخر بلوکی (1)

آوریل 17, 2020

آب بندی بام با ملات پلیمری

آب بندی بام با ملات پلیمری (5)

آوریل 19, 2020

آب بندی بام با ملات پلیمری (4)

آوریل 19, 2020

آب بندی بام با ملات پلیمری (3)

آوریل 19, 2020

آب بندی بام با ملات پلیمری (2)

آوریل 19, 2020

آب بندی بام با ملات پلیمری (1)

آوریل 19, 2020

آب بندی سرامیک بام

آب بندی سرامیک بام (3)

آوریل 19, 2020

آب بندی سرامیک بام (2)

آوریل 19, 2020

آب بندی سرامیک بام (1)

آوریل 19, 2020

ترمیم و شیب بندی مجدد بام

ترمیم و شیب بندی مجدد بام (4)

آوریل 19, 2020

ترمیم و شیب بندی مجدد بام (3)

آوریل 19, 2020

ترمیم و شیب بندی مجدد بام (2)

آوریل 19, 2020

ترمیم و شیب بندی مجدد بام (1)

آوریل 19, 2020

سایر تصاویر

عایق کاری کف بالکن

آوریل 20, 2020

عایق کاری کف آشپزخانه

آوریل 20, 2020

عایق کاری سرویس بهداشتی 2

آوریل 20, 2020

عایق کاری سرویس بهداشتی

آوریل 20, 2020

عایق کاری و محافظت فنداسیون دکل2

آوریل 20, 2020

عایق کاری و محافظت فنداسیون دکل

آوریل 20, 2020

نفوذ نشت آب

ژوئن 20, 2019

دفع آب

ژوئن 20, 2019

فناوری نانو

ژوئن 20, 2019

نانوتکنولوژی ضد آب

ژوئن 20, 2019

عایق های ضدآب

ژوئن 20, 2019

عایق های رطوبتی پابکوپرایم و پابکوالاست

دسامبر 8, 2018

دوغاب دهی با پابکوپرایم جهت ترمیم زیر کار و رفع موقت نشتی بام

دسامبر 8, 2018

ساخت ملات آب بند ضد ترک و آب بندی بام آلاچیق

نوامبر 27, 2018

آب بندی استخر بدون تخریب

جولای 17, 2018

عایق کاری و رنگ آمیزی همزمان استخر با عایق پابکوپرایم

ژوئن 20, 2018

زیر سازی استخر جهت اعمال عایق MS 10 زتکس

می 7, 2018

ضدآب تضمینی استخر بدون تخریب سطح و با حفظ ظاهر

می 7, 2018

آب بندی بام آلاچیق با ورق های پیش ساخته

می 7, 2018

عایقکاری بام ساختمان قدیمی با تکنولوژی روز

می 7, 2018

پروژه ای دیگر از برداشت ایزوگام فرسوده و عایق کاری بام فرسوده با نسل جدید عایق های رطوبتی

می 6, 2018

آب بندی بام با استفاده از مصالح نوین و بدون تخریب سطح

می 6, 2018

آب بندی استخر بدون تخریب سطح

می 6, 2018

اتمام عایق کاری مخزن بتنی با استفاده از MS 10 زتکس

می 6, 2018

آب بندی دیوارهای محیط پیرامونی مجموعه آب درمانی اهورای شیراز در برابر فشار منفی

می 6, 2018

اب بندی بام بدون تخریب سطح

می 6, 2018

ماستیک دور لوله های استخر و زیر سازی جهت اعمال عایق MS10 زتکس

می 6, 2018

عایق کاری روی ایزوگام فرسوده

جولای 8, 2017

رفع ترک، ساخت پله و آب بندی مجدد استخر بلوکی

جولای 8, 2017

ترمیم ترک سازه ای با مصالح کشسان و آب بندی مجدد استخر بلوکی

جولای 8, 2017

ژل درزگیر نانو

ترمیم ترک استخر و آب بندی مجدد

جولای 8, 2017

آب بندی، رنگ آمیزی و احیای مجدد استخر فرسوده

جولای 8, 2017

آب بندی کامل مخزن بتن مسلح

جولای 8, 2017

آب بندی فنداسیون دکل های برق فشار قوی

جولای 8, 2017

آب بندی سقف طرح چوب سیمانی آلاچیق

جولای 8, 2017

آب بندی دریاچه مصنوعی ۳ میلیون لیتری

جولای 8, 2017

آب بندی جوب آب سیمانی

جولای 8, 2017

آب بندی بند کشی سرامیک بام

جولای 8, 2017

آب بندی بام بدون تخریب

جولای 8, 2017

آب بندی استخر فرسوده بتن مصلح

جولای 8, 2017

آب بندی استخر سیمانی

جولای 8, 2017

آب بندی آب نمای سیمانی

جولای 8, 2017

سایر گالری های تصاویر