گروه مهندسی پایا بنا


کیفـــیت اتفــــــــــاقی نیســــــت!

به سابقه درخشان ما اعتماد کنید

کــافی است بـا مــا تمــاس بگیرید

همیشه یه راهی هست!

 


دفتر ایران:

شیراز، خیابان فلسطین، نبش کوچه ۶، ساختمان یاقوت، طبقه اول، واحد ۱.

تلفن:  ۹۸۷۱۳۲۳۵۸۵۵۵+، ۹۸۷۱۳۲۳۵۴۷۰۱+ ، ۹۸۷۱۳۲۳۵۴۷۰۴+

همراه: ۹۸۹۰۳۲۳۵۸۵۵۵+


:Oman office

.6th Floor #603, Areen Tower, Azaiba, 130, Muscat, Sultanate of Oman

P.O. Box: 2833

GSM: +968 7903 0003

Tel: +968 2204 6062

Email: info.oman@pbce.co


:Canada office

.5075 Yonge street, Suite 805, North York, Ontario, Canada

Postal Code: M2N 6C6

GSM: +14169396571

Email: info.canada@pbce.co


:New Zealand office

.23A Bathgate st, Dunedin, New Zealand

Postal Code: 9012

GSM: +64 21 120 1993

Email: www.pbce.co@gmail.com


موقعیت دفتر روی نقشه

تماس با ما

درج شکایات

captha *