عایق نانو نام نسل جدیدی از عایق هاست که امروزه بیش از هر زمانی دیگری شنیده و دیده می شود. فناوری نانو تقریباً ضدآب بودن هر ماده ای را ممکن ساخته است. از منسوجات پایدار گرفته تا ماشین یا ساختمان. روکش به اصطلاح سرامیکی یا یک پوشش نانو روشی مطمئن برای جلوگیری از چسبیدن آب و خاک به هر سطحی است. ایده پشت عایق نانو و ضد آب بودن ساده است؛ از لایه ای بسیار نازک از ذرات میکروسکوپی در ابعاد نانو برای پر کردن منافذ سطح مواد استفاده می شود. عایق نانو همچنین به واسطه ایجاد نیروهای دافعه، پوسته ثانویه دفع کننده ذرات آب و گرد و غبار را فراهم می کند. عایق نانو همچنین می تواند از سطح در برابر خوردگی، خراش و موارد مشابه تخریب های سطحی محافظت کند. مهم نیست که چه نوع سطحی یا ماده ای وجود دارد و عایق نانو و ضد آب بودن باعث افزایش طول عمر و دوام هر جسم مورد استفاده برای آن می شود

Leave a Reply

captha *

WhatsApp chat