نانو ذرات به روش های مختلفی تولید می شوند. یکی از روش های دستیابی به ذرات در ابعاد نانومتر (9- ^ 10) استفاده از نیروی گریز از مرکز از طریق دستگاه های سانتریفیوژ (Centrifuge) می باشد. در ادامه ویدئو مربوط به مکانیزم عملکرد یکی از انواع این دستگاه های تولید نانو ذرات ارائه می گردد.
این دستگاه ساخت کمپانی FRITSCH شرکت آلمان می باشد. از این دستگاه می توان برای آسیاب کردن ذرات ریز و درشت خشک ومرطوب از جنس های مختلف تا ابعاد نانومتر استفاده کرد. با توجه به ویدئو ارسالی، در این دستگاه گوی هایی با سختی متناسب با سختی مصالح مورد نظر به عنوان کوبنده هایی مورد استفاده قرار می گیرند. بر اثر چرخش دستگاه و نیروی گریز از مرکز ناشی از آن، نیروهای تماسی، برشی و اصطکاکی از جانب گوی ها و دیواره محفظه دستگاه به ذرات درون محفظه وارد شده و باعث خرد شدن ذرات می گردند. این دستگاه در ابعاد مختلف و با توان تولیدی متفاوت تولید گشته و در حال استفاده می باشد.
منبع: www.fritsch.de

Leave a Reply

captha *

WhatsApp chat