اسامی نمایندگان رسمی شرکت مهندسی پایا بنا

نام و نام خانوادگی نماینده : آرش وزیرپور آرانی

حوزه فعالیت: استان اصفهان (کاشان)

نام شرکت:  شرکت بازرگانی پیشتاز نانو هیراد

آدرس شرکت:  آران بیدگل، خیابان ۱۷ شهریور – کاشان: چهار راه آیت الله کاشانی پاساژ عزیزی ، طبقه زیرین پلاک ۵۲ ، شرکت بازرگانی پیشتاز نانو هیراد
شماره تلفن: ۰۳۱۵۴۷۳۶۹۷۰

شماره همراه: ۰۹۱۳۹۶۱۶۷۳۴

فرم ها

captha *

captha *